Integritetspolicy

  1. Startsida
  2. Kontakt
  3. Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Denna integritetspolicy beskriver vilken typ av personlig information vi samlar in och hur vi använder den.

Vilken information samlar vi in? Vi samlar endast in personlig information som du frivilligt tillhandahåller oss när du använder våra tjänster, såsom namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer.

Hur använder vi din information? Vi använder den information vi samlar in för att tillhandahålla och förbättra våra tjänster, kommunicera med dig och för att uppfylla eventuella legala förpliktelser.

Hur skyddar vi din information? Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda din personliga information mot förlust, missbruk och obehörig åtkomst.

Delar vi din information? Vi delar inte din personliga information med tredje part utan ditt samtycke, förutom när det krävs enligt lag eller för att tillhandahålla våra tjänster.

Hur kan du få tillgång till och hantera din information? Du har rätt att begära tillgång till och korrigering av din personliga information. Kontakta oss om du vill ändra eller radera den information som vi har om dig.

Ändringar i integritetspolicyn Vi kan uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Eventuella ändringar kommer att publiceras på vår webbplats. Vi rekommenderar att du regelbundet granskar denna policy för att hålla dig informerad om hur vi skyddar din integritet.

Kontakta oss Om du har frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy, kontakta oss via e-post eller post.